Dom w Werynii.

Położony w centrum wsi, wśród charakterystycznej mieszanki: tradycyjnej zabudowy zagrodowej i typowych XX-w. domów. Położenie na mocno wznoszącej się działce, oraz wspomniana sąsiednia zabudowa, stały się inspiracją ostatecznej formy budynku, który stanął na miejscu nie nadającej się do użytku tradycyjnej drewnianej chałupy.

lokalizacja: Werynia
inwestor: prywatny
projekt: 2022
realizacja: 2022-